Facebook

Squashová liga

Vzhledem k velmi malému zájmu byla liga ukončena.

Pravidla a ceník squashové ligy Ohradní

Od 1.1.2008 vstupují v platnost tato nová pravidla.

1. Obecná pravidla

Ročník ligy začíná 16. ledna a končí 15. prosince daného roku. Ročník je pak vyhodnocen na závěrečném turnaji, který se bude konat dle vyhlášení provozovatele, nejdéle však do začátku dalšího ročníku.

Hrací měsíc je vždy od šestnáctého dne měsíce do patnáctého dne měsíce následujícího včetně.

Hráči jsou rozděleni do skupin po pěti hráčích. Dle potřeby může být ve skupině o jednoho hráče více nebo méně.

Každý hrací měsíc odehraje hráč určený počet zápasů své skupiny dle tabulky.

V tabulce jsou hráči umístěni v pořadí dle celkového umístění v lize.

Hráči si domlouvají zápasy samostatně, s povinností níže umístěného hráče kontaktovat hráče nad sebou.

Jednotlivé zápasy se hrají na čtyři vítězné sety, do jedenácti vítězných míčků beze ztrát, s rozdílem dvou míčků, dle platných squashových pravidel.

Hraje se míčky Dunlop, se dvěma žlutými tečkami, nedohodnou-li se hráči jinak.

Výsledek zápasu vyplní hráči do tabulky na recepci Squash Ohradní.

Do dalšího hracího měsíce jsou hráči rozděleni dle postupového klíče.

Noví hráči, kteří se přihlásí do ligy v průběhu ročníku, jsou zařazeni do poslední skupiny, pokud nepožádají o divokou kartu. Přihlásit se je možno i v průběhu hracího měsíce, nejpozději však do desátého hracího dne.

2. Divoká karta

Divoká karta je zařazení hráče mimo standardní postup do vyšší skupiny.

 • Hráč může v průběhu hracího roku zažádat o divokou kartu pouze jednou.
 • Divoká karta je zpoplatněna.
 • Hráč odehraje ve zvolené skupině celý měsíc a musí vyhrát minimálně dva zápasy. Pokud 2 zápasy nevyhraje:
  • Stávající hráč ligy, který jen přerušil na určitou dobu hraní, další měsíc nastoupí o jednu skupinu níž, než ve které hrál před přerušením.
  • Úplně nový hráč další měsíc nastoupí do poslední skupiny.

3. Postupový klíč

Podle výsledku zápasu obdrží hráč:

 • 4:0 ... 9 bodů
 • 4:1 ... 8 bodů
 • 4:2 ... 7 bodů
 • 4:3 ... 6 bodů
 • 3:4 ... 4 body
 • 2:4 ... 3 body
 • 1:4 ... 2 body
 • 0:4 ... 1 bod
 • Skreč: hráč uplatňující skreč 8 bodů (zápas se mu započítává jako odehraný), skrečující hráč 0 bodů

Body za odehrané zápasy v hracím měsíci se sčítají a dle jejich počtu je dáno umístění hráče za hrací měsíc. Pokud dojde ke shodě bodů více hráčů, rozhoduje o určení pořadí hráčů:

 • Výsledek vzájemného utkání
 • Počet odehraných zápasů hracího měsíce
 • Počet skutečně vyhraných setů (skreče se nepočítají)
 • Počet vyhraných míčků vzájemných zápasů
 • Počet vyhraných míčků všech odehraných zápasů v kole
 • Celkové pořadí v lize po minulém kole

Je-li pro jednoho z hráčů uplatněním některého pravidla rozhodnuto, vrací se rozhodování u zbývajících hráčů na začátek (rotace podmínek).

Podle umístění hráče v hracím měsíci jsou hráči zařazeni pro další měsíc:

 • První dva hráči postupují, třetí zůstává, další dva sestupují.
 • V případě šesti nebo čtyř hráčů jsou pro další měsíc hráči rozděleni do skupin po pěti (je-li to možné) a postupový klíč je upraven tak, aby alespoň jeden hráč postupoval a jeden hráč zůstal ve skupině.

4. Skreč

Hráč má právo požadovat skreč:

 • Nedostaví-li se protihráč na již dohodnutý zápas
 • Protihráč ignoruje snahu o dojednání zápasu
 • Protihráč přeruší již rozehraný zápas
 • Protihráč sám nahlásí skreč

Hráč, který jako jediný odehrál zápas s protihráčem, který ostatní zápasy skrečoval, má právo požádat o skrečování i svého zápasu.

Skreč nebude uznána v případě, že hráč požadující skreč neměl k osmému dni kalendářního měsíce odehraný minimálně jeden zápas. Tato podmínka platí i v případě, že protihráč zápas skrečoval sám.

Požadavek na skreč musí hráč nahlásit na recepci Squash Ohradní s uvedením důvodu. Pokud se hráč nedostaví na sjednaný zápas, má povinnost zaplatit objednaný kurt v plné výši.

5. Celkové umístění

O celkovém umístění rozhoduje v tomto pořadí:

 • Vyšší celkový součet bodů
 • Vyšší počet odehraných zápasů (ne skreč vlastní vinou)
 • Nižší součet skupin

Celkový součet bodů je součtem bodů získaných za jednotlivé zápasy a bonusů za skupiny.

Bonus za skupinu hráč získává pouze při odehrání alespoň jednoho zápasu.

 • 1. skupina 50 bodů
 • 2. skupina 40 bodů
 • 3. skupina 30 bodů
 • 4. skupina 20 bodů
 • 5. skupina 18 bodů
 • Každá další skupina vždy o dva body méně než předcházející

6. Finanční podmínky

Startovné činí 30,- Kč měsíčně a platí se vždy na celý ročník předem. Divoká karta stojí 100,- Kč

Účastníkům ligy je poskytována 10 % sleva na ligové zápasy při splnění těchto podmínek:

 • Hráč odehrál v předcházejícím měsíci více než polovinu předepsaných zápasů
 • Na každý zápas byla objednána jedna hrací hodina
 • Hráč se dostavil na všechny objednané hodiny nebo je v předepsaném termínu (24 hodin předem) zrušil

Hráčům vlastnícím permanentky se slevy sčítají.

7. Závěrem

Všichni účastníci ligy jsou povinni dodržovat pravidla squashe a slušného chování při zápasech. Zvláště pak žádám o určitou velkorysost v posuzování žádostí o nové míčky. Je lepší jeden prohraný míček, než natržené obočí…

V případě neshod raději zápas odložte a sjednejte si rozhodčího. Doporučujeme též používání ochranných brýlí a apelujeme na hraní v čisté obuvi z bezpečnostních i hygienických důvodů.

Hezkou hru přeje Squash Ohradní